ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Планове/Отчети
Отчет от 01.09.2010 г. ДО 01.03.2011 г.
План за работа на УС

ДВ  Държавен вестник
РЕШЕНИЕ № 20 от 13 януари 2013 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
Последният брой на Държавен вестник.

ДВ


  Стратегии и програми
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)
Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

МОНsrsnpb_plovdiv@abv.bg
  КАЛЕНДАР

  В медиите

Последен брой на списание "Eshamagazine"

Бюджетиране на българското училище и Регионарната конференция от 1-3 октомври в списание "Eshamagazine"
Оценяване на училището - статия на Мария Гайдарова в списание "Eshamagazine"

Социалното партньорство е водещ европейски принцип

  Най-четени
План за работа на УС
Правила и Заповед на кмета за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини.
20 години СРСНПБ Пловдив
Отчети на УС
Протоколи на УС
План на РИО
Закон за УО

  М О Н
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища за 2014 г.

МОН


  Посетители

On-Line посетители: 1
Всичко посещения:

  АРХИВ >>
Съобщение - 05.05.2015 г.

     Уважаеми колеги,

     В изпълнение на чл. 19, ал. 4 от Устава на СРСНПБ и във връзка с чл. 9 и чл. чл. 19, ал. 3 от Устава на СРСНПБ Ви поканвам на извънредно Общо събрание на Общинската организация на СРСНПБ – Община Пловдив, което ще се проведе на 15 май 2015 г. от 14,30 часа в залата на ПГАСГ „Арх. Камен Петков”, гр. Пловдив при следния дневен ред:
     1. Обсъждане на предложения за промени в Устава на СРСНПБ.
     2. Избор на делегати за Общо събрание на СРСНПБ на 05.06.2015 г. от 11,00 часа в НВИМ, гр. София

     Катерина Василева


Работна среща с инж.-мениджър Иванка Киркова - Началник, РИО Пловдив - 12.11.2014 г.

     Уважаеми колеги,

     На 12 ноември 2014 г. по инициатива на Началника на РИО Пловдив - Иванка Киркова се проведе работна среща с представителите на работодателските организации. Акцентите в нея бяха мониторингът на квалификационната дейност в училища и детски градини и карта за оценка резултатите от труда на директор на училище.

     В тази връзка Ви информирам, че в срок до 28 ноември 2014 г. - 14,00 часа ще очаквам Вашите предложения по отношение на:
     1. Критерии към показателите на карта за оценка резултатите от труда на директор на начално училище.
     2. Критерии към показателите на карта за оценка резултатите от труда на директор на основно училище.
     3. Критерии към показателите на карта за оценка резултатите от труда на директор на средно общообразователно училище.
     4. Критерии към показателите на карта за оценка резултатите от труда на директор на гимназия.

     Предложенията си можете да изпращате на адрес: srsnpb_plovdiv@abv.bg.


Н О В И Н И към 04.07.2014 г.
Проект на карта за оценка на труда на директори на училища
Списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден
Консултации със социалните партньори
Седма отчетно-изборна конференция
Променени документи - Последна актуализация 15.01.2013 г.
Колективни трудови договори

Проект на карта за оценка на труда на директори на училища


     Проект на карта за оценка на труда на директори на училища

„Лидерството в образованието в контекста на Европа 2020 и добри практики”

     От 01.10 до 03.10.2012 г. в Пловдив, хотел Тримонциум се проведе конференция на тема „Лидерството в образованието в контекста на Европа 2020 и добри практики”. Участие взеха над 100 директори от Пловдив, областта и чужбина. Събитието се подкрепи от Съюза на работодателите в системата на средното образованиев България с Председател г-н Самуил Шейнин, кмета на град Пловдив, РИО и се проведе под патронажа на Областния управител на град Пловдив. Специален поздравителен адрес към участниците от името на Министъра на МОМН отправи г-н Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране”..

Прочети цялото съобщение