ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Планове/Отчети
Отчет от 01.09.2010 г. ДО 01.03.2011 г.
План за работа на УС

ДВ  Държавен вестник
РЕШЕНИЕ № 20 от 13 януари 2013 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
Последният брой на Държавен вестник.

ДВ


  Стратегии и програми
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)
Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

МОНsrsnpb_plovdiv@abv.bg
  КАЛЕНДАР

  В медиите

Последен брой на списание "Eshamagazine"

Бюджетиране на българското училище и Регионарната конференция от 1-3 октомври в списание "Eshamagazine"
Оценяване на училището - статия на Мария Гайдарова в списание "Eshamagazine"

Социалното партньорство е водещ европейски принцип

  Най-четени
План за работа на УС
Правила и Заповед на кмета за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини.
20 години СРСНПБ Пловдив
Отчети на УС
Протоколи на УС
План на РИО
Закон за УО

  М О Н
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища за 2014 г.

МОН


  Посетители

On-Line посетители: 1
Всичко посещения:

  АРХИВ >>
Благодарност

 

     Изказваме благодарност на Изпълнителния директор на СРСНПБза бързата намеса при решаване на пролема с учебния предмет хореография в седмичните разписания на училищата от област Пловдив.

     Благодарим ти, господин Шейнин!


Н О В И Н И към 04.07.2014 г.
Проект на карта за оценка на труда на директори на училища
Списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден
Консултации със социалните партньори
Седма отчетно-изборна конференция
Променени документи - Последна актуализация 15.01.2013 г.
Колективни трудови договори

Проект на карта за оценка на труда на директори на училища


     Проект на карта за оценка на труда на директори на училища

„Лидерството в образованието в контекста на Европа 2020 и добри практики”

     От 01.10 до 03.10.2012 г. в Пловдив, хотел Тримонциум се проведе конференция на тема „Лидерството в образованието в контекста на Европа 2020 и добри практики”. Участие взеха над 100 директори от Пловдив, областта и чужбина. Събитието се подкрепи от Съюза на работодателите в системата на средното образованиев България с Председател г-н Самуил Шейнин, кмета на град Пловдив, РИО и се проведе под патронажа на Областния управител на град Пловдив. Специален поздравителен адрес към участниците от името на Министъра на МОМН отправи г-н Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране”..

Прочети цялото съобщение